5 tips för att bli en stjärna på att argumentera

Gösta
Gösta

Lilla Argumentationsskolan - bli en stjärna på att argumentera

- SÅ FÅR DU GEHÖR FÖR DINA FÖRSLAG OCH IDÉER
Alla befinner vi oss ibland i situationer då vi ska påverka vår omgivning. Då vi har tankar och idéer, där vi vill att kollegan, chefen eller kanske kunden ska göra som vi vill. Oavsett om vi argumenterar för vår sak i arbetet, i  löneförhandlingar alternativt med kunder eller i det privata livet så gäller det att kunna skapa och bemöta argument på ett bra sätt. Många av oss tycker att det är svårt, upplever att vi kommer i underläge, inte finner ord och att den andra parten drar det längsta stråt. Här kommer några enkla tips kring hur du kan pusta upp din argumentaionsteknik.

LÄR DIG DE ENKLA KNEPEN FÖR KREATIV ARGUMENTATIONSTEKNIK:
REGEL 1 – BOTTNA I OCH VAR FULLSTÄNDIG ÖVERTYGAD OM BUDSKAPET
För att kunna bli övertygande, gäller att du bottnar i ditt budskap. På så vis, banar orden väg för ditt sätt att föra fram budskapet, rösten och kroppsspråket. Eller rättare sagt, tanken banar väg för både ord och kroppsspråk.

REGEL 2 - VAD, HUR OCH KROPPSSPRÅK – ANVÄND HELA REGISTRET
Inse att det alla talar om är sant. Din uppenbarelse kommunicerar med än vad det du  säger! Det handlar om hur du klär dig, de signaler du sänder ut och hur du använder din röst och förstås det enda som inte ljuger; ditt kroppspråk. Spela på HELA registret!

REGEL 3 - ETHOS, PATHOS OCH LOGOS – DEN RETORISKA TRIANGELN
Det finns bara tre sätt att argumentera på, så vida du inte har tillgång till en pistol.
Logos, handlar om logiken. Här är alla fakta argument och plånboksargument. Detta är basen, men för att ta höjd i en argumentation måste vi även spela mot de andra sidorna i triangeln.
Pathos, handlar om upplevelse. Det är här vi knyter an verkligenheten, livet och det som berör oss mest känslorna. Här tar vi in målande exempel, här får vi människor att lyssna, känna igen sig och bli berörda.
Ethos, handlar om din trovärdighet. Är du en person som man kan lita på och kan man lita på det du säger. Detta är mycket subjektivt och avhängigt av situation. Tänk dig att du är på en cirkus, hur reagerar du på om clownen resp. teaterdirektören kommer och säger att det brinner?

REGEL 4 - UTGÅ IFRÅn DIN GRATIS DIAMANT!
Alla har vi olika graitsdiamenater, dvs sådant som vi är bra på och har naturligt i oss. Vissa är bra på logiska argument, andra har lätt för att visa sitt engagemang, tända lampan i ansiketet och ögonen en tredje har lång erfarenhet och har lätt för att visa sin trovärdighet. Vad är din gratisdiamant?

REGEL 5 -  SKILJ PÅ TES OCH ARGUMENT
Kom ihåg att det är din tes, dvs säga det du tycker, din uppmaning eller ditt mål, som du ska argumentera för, Ofta ser man under möten eller i debatter att man argumenterar kring argumenten istället för tesen. När det börjar spåra iväg, för tillbaka diskussionen till tesen.

REGEL 6 -  FÖR ATT VARA SLAGKRAFTIG I ARGUMENTATION ANVÄND TRE ARGUMENT.
Använd inte för många argument. Använd bara tre argument till varje tes. Det är lätt att komma ihåg och följa ett resonemang som bygger på tre argument, vi riskerar inte att drunkna i vårt egna resonemang och vårt budskap blir tydligare.

VILL DU VETA MER ELLER GÅ STORA ARGUMENTATIONSSKOLAN? KONTAKTA OSS!


Läs fler intressanta stjärntips!

Rulla till toppen