Uppförandekod

Enkelt men viktigt.

Det är viktigt att jag,  medarbetare och underleverantörer driver en ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet och delar samma värdegrund för etik och moral. Dessa är och innebär:


KUNDNYTTA: Vi har full fokus på att hjälpa våra kunder. Kundnyttan ska vara självklar och prioriteras före någonting annat. För oss är det en självklarhet som bygger på empati

Detta innebär t.ex: Kundens intressen går före våra egna och vi tillför värde i form av kunskap och verktyg, tankar och idéer. Vi lyssnar på kunden och tänker tillsammans. När kunden upplever att vi ger värde, så kommer resultatet även för oss.

SAMHÄLLSNYTTA: Vi vill bidra till ett hållbart och jämställt samhälle. För oss är det självklart att alla människor är lika mycket värda

Detta innebär t.ex: Vi är goda samhällsmedborgare som följer lagar, praxis och regler. Vi bidrar på ideell basis med minst två probono uppdrag per år och vi engagerar oss i viktiga samhällsfrågor.

INKLUDERING: i våra aktiviteter, utbildningar och föreläsningar ska alla känna sig välkomna. Vi uppmuntrar ett öppet klimat, där alla vågar både ge och få. Våga säga vad man tycker och i våra lokaler finns det inga dumma frågor

Detta innebär t.ex: Vi accepterar inte någon form av respektlöst beteende. Ser vi det i vår omgivning säger vi till. Vi vänder aldrig bort blicken och vågar vara modiga!

HÄLSA, UTVECKLING OCH VÄLBEFINNANDE: Våra uppdrag får aldrig gå ut över vår hälsa och vi hjälper våra kunder med att hitta balansen mellan arbete, utveckling och privatliv

Detta innebär tex: Vi håller oss i god form såväl fysiskt som psykiskt. Vi tränar minst  dagar i veckan och utbildar oss minst 20 tillfällen om året

ÄRLIGHET: Allt vi gör ska genomsyras av en ärlighet. Man ska kunna lita på oss! Vi skor oss aldrig på andras bekostnad. Vi bedriver vår affärsverksamhet med hög integritet

Detta innebär tex: Vi skyddar konfidentiellt material och pratar aldrig på ett otillbörligt sätt om våra kunder. Vi tolererar inte mutor och korruption  i någon form

SPARSAMHET: Vi hanterar kundens tillgångar som våra egna och det är självklart för oss att alltid söka och välja de mest kostnadseffektiva lösningarna

Detta innebär tex: vi bokar de billigaste resorna och hotellen

KONKURRENS OCH INTRESSEKONFLIKTER: vi tror på konkurrens på lika villkor. Om det uppstår tveksamheter mellan olika intressen är vi tydliga med detta och lyfter frågan med de som det berör

Detta innebär tex: Vi frågar alltid befintlig kund  före vi accepterar ett uppdrag från annan kund som verkar i samma bransch

Rulla till toppen