Miljöpolicy

Långsiktig hållbarhet

Jag tänker på miljön

Astarcan är ett företag inriktat på långsiktig hållbarhet. Vi oroas över klimatförändringarna och vill värna om vår miljö. Vi tycker att det är viktigt att alla bidrar till att bevara vår miljö, ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Om vi ska lyckas så gäller det att sätta ett framgångsrikt beteende i system och påminna oss om att det är de små handlingarna i vardagen som gör skillnad.

Därför har vi tagit fram vår miljöpolicy genom att ta fasta på att den ska vara konkret, lätt att bli vägledd av och inspirerad av. Engagerade människor är det i handling, inte genom ord.

Ambitionen med vår miljöpolicy är att hjälpa medarbetare, underkonsulter och kunder till oss att varje dag leva så miljövänligt som möjligt och att göra aktiva miljöval varje dag.

Förbrukning

"vi ser till att inte slösa i onödan och aktar oss för att producera material som inte får en optimal användning"

Detta innebär

 • Vi minimerar pappersförbrukning genom att inte printa filer, mail etc i onödan.
 • Vi drar ned på pappersförbrukning genom att tillsammans med våra kunder minska mängden upptryckt kursmaterial till förmån av att maila ut pdf-filer av utbildningsmaterial
 • Detta innebär även att vi mailar ut handout etc. efter genomförda föreläsningar istället för att dela ut papperskopior på plats.
 • Att framställa allt material på miljövänligt papper är en självklarhet för oss.
 • Likaså att återvinna allt papper genom att lämna det på pappersinsamlingar.

Transport

"vi ser till att inte slösa i onödan och aktar oss för att producera material som inte får en optimal användning"

Detta innebär

 • Vi väljer allmänna transportmedel före privata, detta innebär tex att vi alltid om det går med hänsyn till uppdrag ska lämna bilen på infartsparkering och ta tunnelbana/buss.
 • Vi väljer tåg före flyg när det är tidsmässigt i våra uppdrag är möjligt.
 • När vi reser och det finns erbjudanden om miljörätter för att minska på de miljöutsläpp som vi orsakar är det för oss en självklarhet att köpa dem.
 • Vi ska välja miljövänliga bilar, när vi byter bil.

Produkter

"i vår produktlinje strävar vi efter att välja miljövänliga material och leverantörer med ett miljöengagemang"

Detta innebär

 • Vi väljer återvinningsbart material i våra pennor och block i den utsträckning som det går
 • Vi använder endast läder och textilier som är miljöanpassade
 • Vi vill verka för att öka efterfrågan på miljövänliga material och utvecklingen i rätt riktning i branschen, genom att vara en engagerad kund som driver sina leverantörer.

Ekologiska livsmedel

"vi lever som vi lär både på jobb och uppdrag såväl som i själva livet"

Detta innebär

 • Vi handlar ekologiska livsmedel och produkter i de fall då det finns bra alternativ och vi främjar närodlat.
 • Detta innebär att vi stöttar alla företeelser som exempelvis bondens marknad och middagsfrid – som hjälper familjer att äta rätt på ett miljövänligt sätt.
Rulla till toppen