10 tips på hur du Jackar upp priset

Vill du höja dina priser?

För att det ska hända behöver du göra något! Om du fortsätter att göra det du alltid har gjort alltid har gjort, då kommer du att få samma resultat som du alltid har fått.

Jag vill hjälpa dig att förkorta steget till handling

Här kommer en kort checklista för hur du kan gå tillväga.

  • Skriv ned ditt mål i form av ett ekonomiskt nyckeltal tex, omsättning, vinst, marginal, provision etc
  • Ta fram porterssäck och bestäm vilken sida som di vill ligga på
  • Lista dina tjänster utifrån Före, Under, Efter
  • Gör en prislista
  • Paketera ihop dina tjänster och gör olika erbjudanden
  • Kom ihåg att ta betalt i stora tjok
  • Se över din affärsmodell
  • Vilken betalningsmodell föredrar du och vilken tror du kommer att vara gångbar i framtiden?
  • Vad är din styrka och vad är det som gör att kunden väljer dig?
  • Hur märker kunden detta och hur kan du räkna hem det för kunden? Dvs sätt pengar på kundnyttan

För mer och tydligare instruktion, läs Karins bok ”jacka upp priset” eller boka in Karin

Lycka till med att höja dina priser!

Jacka upp


Läs fler intressanta stjärntips!

Rulla till toppen