Med hur mycket kan du höja dina priser?

Den frågan har jag under de senaste åren ställt i mina föreläsningar många gånger. Jag har genomfört prisundersökningar i olika branscher ihop med mina kunder och genom detta samlat ihop mycket statistiks kring detta.

Men allvarligt talat med hur mycket tror du att du kan höja dina priser med? Tänk efter innan du fortsätter läsa och skriv ned ditt svar.

 

 

Resultatet mina olika  undersökningar variera en del mellan branscher och år, men landar alltid någonstans mellan 15-20%!  Ofta hamnar det just kring 20%

En slutsats jag genom åren dra är alltså att de flesta kan höja priserna sina priser. Då undrar jag: Varför brottas många med låg lönsamhet, samtidigt som man tror sig ha en 15-20-procentig prishöjningsmöjlighet?

Nästa fråga jag genom åren därför har ställt är:

 

Varför höjer du inte dina priser?

 

Sammanfattar jag svaren finns det några tydliga teman:

 

  • Vi vågar inte och tycker att det är obehagligt att prata pengar.
  • Vi tycker inte att vi är värda mer.
  • Vi vet inte vad värdet av vår produkt egentligen är.
  • Vi har inte arbetat med vårt varumärke på ett korrekt sätt.
  • Vi förhandlar med fel personer.
  • Vi är rädda för att förlora kunden.
  • Vi kan eller vill inte sälja.

 

Det är alldeles för vanligt att tänka smått! Detta måste ändras. Jag är säker på att det största hindret sitter i våra huvuden.

Vi måste tänka annorlunda! Detta är lätt att säga i en kurslokal och lätt att skriva i en blogg. Alla tänker vi lite rätt och lite fel. Vad det till syvende och sist handlar om är självkänsla. Har du en god självkänsla, tycker du att du gör ett bra arbete, ja då kan du förmodligen även ta betalt.

 

Mental bearbetning

Ia är en mycket kompetent personalchef. Hon har varit på flera av Sveriges största och mest välrenommerade företag i flera olika branscher. Hon har en gedigen utbildning och har dessutom byggt upp ett eget företag, som hon sålde för några år sedan. När hon hade sålt sitt företag, tog hon en anställning som HR-direktör på ett nystartat IT-bolag. Företaget har gått strålande och från att ha varit litet så är det nu en välkänd spelare i sin bransch.

Nu, fem år senare, är Ia återigen sugen på att driva eget. Jag kan inte tänka mig att det finns en kompetentare person för att driva konsultverksamhet inom HR och ledarskap än Pia. Vet du vad Ia ändå säger till mig?

– Det jag kan är bara ord, det är så lätt, det bara rinner ur munnen på mig. Jag vet att jag kan men ändå tänker jag ibland: Kan jag verkligen ta betalt för detta?

Ias största tillgång förutom hennes kompetens är hennes fantastiska person. Hon har extraordinär energi, engagemang och karisma. Det är klart att hon måste ta betalt för detta. Det som är lätt, det är rätt!

Om du säljer tjänster kanske du känner igen dig? Framförallt om du säljer dig själv? Många tycker att det är lättare att sälja andra, än sig själv. Det ligger i vår natur, vi ska inte vara förmer eller skryta om oss själva.

Gör en mental bearbetning av dig själv. Kanske kan dessa två tankar hjälpa:

– Jag vill hjälpa min kund! Jag kan något och kunden kommer få det bättre efter umgänget med mig än innan.

– Mina barn ska också ha gröt! Detta är mitt arbete och jag måste ta ordentligt betalt för det.

”Detta är mina barns gröt” är ett av mina favorituttryck. Det jag menar är att det pris jag tar inte är något överpris, det är inte orimligt utan möjliggör basförutsättningarna i livet, som till exempel gröt till barnen.


Läs fler intressanta inlägg!

Rulla till toppen