Entreprenörsprojekt

Jag blir ofta anlitad för olika projekt. Nedan är några entreprenörsprojekt som jag drivit genom åren.

Sverige 3.0

Sverige 3.0 är ett Regeringsuppdrag som finansieras av Tillväxtverket. Vi är ett regionalt resurscentra i Stockholm.

Projektet går ut på att identifiera och undanröja strukturella hinder som föreligger företagare i allmänhet men kvinnors företagande i synnerhet.

Grow Tillväxtarena

"GROW - TillväxtArena var mycket mer än bara ett kontor, det var ett koncept för tillväxt med fokus på lönsamhet och expansion."

Grow – Affärsutvecklingsprogram för entreprenörer

Programmet  var starkt affärsinriktat och  vi pratade mycket om att sälja, ta betalt och vara affärsmässiga. Vi fokuserade på att ge konkreta infallsvinklar, praktik och  träning bla så att kunskapen går från huvudet till kroppen bla med hjälp av interaktiv teater.

Rulla till toppen