Med hur mycket kan du höja dina priser?

Det bestämde jag mig för att ta reda på och har sedan 2010 genomfört flera undersökningar i alla möjliga olika sammanhang. Vid det här laget har jag frågat ca 1000 företag, över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Nu senast har jag tillsammans med en kund genomför en stor prisundersökning bland landets försäkringsförmedlare.

Frågan jag har ställt är:

 

Med hur mycket tror du att du skulle kunna höja dina priser?

 

Resultatet av  undersökningarna blir alltid ungefär samma. Man bedömer att man kan höja sina priser med ca 20 procent. Jag exkluderade cirka 10 procent av populationen från undersökningen, eftersom de hade gett extrema svar. De svarade att de kunde höja priserna med över 80 procent. Man undrar vad det är för fel, om man tror sig kunna höja sitt pris med 80-130 procent?

Värt att notera är att i Malmö tror man sig kunna höja priserna markant mer än i övriga landet, med hela 26,9 procent. I Ronneby blev snittet för att höja priserna endast 15,9 procent.

En slutsats är alltså att de flesta kan höja priserna med omkring 20 procent. Frågan man kan ställa sig är:

Varför brottas många med låg lönsamhet, samtidigt som man tror sig ha en 20-procentig prishöjningsmöjlighet?

Jag kan faktiskt även se en trend. Genom åren så har svaren tenderat att bli lägre, min fråga är då:

Har vi sedan jag startade genomföra dessa undersökningarna blivit bättre på att ta betalt och därigenom inte tror oss kunna höja lika mycket eller har vi blivit fegare?


Läs fler intressanta inlägg!

Rulla till toppen