3 enkla knep som gör din publik klarvaken vid presentationer

Presentationsskolan - bli en stjärna på att presentera

Vi bombarderas dagligen av mängder med budskap, annonser, affischer, reklam och dessutom kommunicerar vi ca 75 % av vår vakna tid.Vi är vana med detta och är kräsna i våra val av kommunikationskanal. Passar inte TV-kanalen; fångas inte vår uppmärksamhet på några sekunder är det lätt att klicka vidare till nästa kanal. Som konsumenter av kommunikation har vi blivit vana med professionella och duktiga kommunikatörer och presentatörer. Inte minst alla programledare. Gilla det eller ej, men det är dem vi jämförs med när vi håller våra möten, presentationer och samtal. Hur ska vi bära oss åt för att känna oss professionella?  Hur ska vi göra för att nå igenom bruset?


KONKRETISERA ERT BUDSKAP GENOM ATT FOKUSERA PÅ DET ABSOLUT VIKTIGASTE! - ANVÄND METODEN 3M - MÅL, MÅLGRUPP OCH MODELL

MÅL
Det finns aldrig något självändamål med en presentation. Ha kristallklart för dig vad det är du vill uppnå med presentationen. Vad är det du vill att din publik ska tycka, tänka, känna och göra?

MÅLGRUPP
Känn din målgrupp och utgå från dem. Tänk på hur du gör när du ska beskriva vägen för någon, du frågar var personen befinner sig och sen utgår din vägbeskrivning därifrån.

MODELL
1. INLEDNING/BETE
Här ska du fånga fisken på betet. Vi vill att åhörarna ska börja lyssna direkt. Väck känslan. Börja med en historia, fråga, påstående som väcker åhörarnas intresse. WIIFM?  (what´s in it for me?)
2. BAKGRUND/IDENTIFIKATION
Beskriv en situation eller ett problem. Något som publiken identifierar sig med eller känner är angeläget, och som måste lösas. Utgå från deras situation. Var så konkret som möjligt i detta steg och var inte rädd för att beskriva verkliga händelse och det ”verkliga livet”. Det är här du väcker engagemang och förståelse.
3. LÖSNING & VINST
Nu först kommer du till din lösning. Koppla den till problemet.
Vad innebär lösningen rent konkret för personen? Vad tjänar man? Vad är vinsten? Kopplat till WIIFM. Var noga med att ”räkna hem” din lösning. Det behöver inte nödvändigtvis vara i pengar, men något ska vi tjäna på att lyssna till dig.
4. UPPMANING TILL HANDLING/AVSLUT
Här binder du ihop säcken. Sammanfattar huvudbudskapen. Vad ska man konkret göra, känna, tycka efter presentationen? Och det viktigaste av allt, uppmana till handling!

FLER FRAMGÅNGSFAKTORER

Det finns många saker som karaktäriserar en framgångsrik presentation
Utifrån en studie som vi gjorde under 1995 – 2001, där vi frågade nära 600 personer vilken som är den avgörande framgångsfaktorn, svarade 97 %: Engagemanget hos den som talar.

ENGAGEMANG
Du måste utgå ifrån dig själv, det går inte att härma någon annans engagemang. Hitta din infallsvinkel. Detta kräver att du övar och testar olika sätt. Man behöver inte alltid vara lättsam och skojig för att vara engagerande, du kan vara allvarlig, lugn och intensiv och på så sätt förmedla ditt budskap.

PERSONLIG OCH NÄRVARANDE
En av förutsättningarna för att kunna vara engagerad och därmed framgångsrik, är att vara personlig och närvarande. Utgå från dig själv och dina erfarenheter. Det kanske känns svårt om det t ex inte är ditt område du ska hålla en presentation om men förklara varför det är just du som gör presentationen (att Bosse är sjuk är ingen bra förklaring…). Hitta dina gratisdiamanter, det som gör dig unik som talare.

RÖD TRÅD
Se till att följa en struktur och var tydlig med att förmedla den till publiken, tala t e x om hur du har tänk att lägga upp presentationen, när du går in på ett nytt stycke, när du sammanfattar och när du ska avsluta.

”Före jag börjar…”
”Problemet är…”
”Situationen ser ofta ut..”
”Lösningen är..”
”Vad blir er vinst?”
”Vad jag vill att ni ska göra…”
”Min uppmaning…”
”Sammanfattningsvis…”
”Slutligen…”

VILL DU LÄRA DIG MER ELLER GÅ STORA PRESENTATIONSSKOLAN? KONTAKTA OSS!


Läs fler intressanta stjärntips!

Rulla till toppen